Fun guo

Fun guo, or Chaozhou fun guo, sometimes spelled fun quor, fun gor, fen guo, Chiu Chow dumpling, Teochew dumpling, or fun kor, is a variety of steamed dumpling from the Chaoshan area of coastal eastern Guangdong, a province in Southern China. Fun guo looks very similar to har gaw (shrimp dumplings) in Cantonese-style dim sum.


Powered by 654 easy search